top of page

Ambities

In het Nationaal Sportakkoord zijn vijf ambities uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het lokale sportakkoord aansluit bij deze ambities, maar deze hoeven niet integraal overgenomen te worden. Omdat de uitgangssituatie verschilt van de ene tot de andere gemeente kunnen lokaal ook verschillende accenten worden gelegd.

Inclusief sporten & bewegen

Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen.

​Iedereen:

 • Kan eigen sportkeuze maken

 • Kan met plezier meedoen

 • Voelt zich welkom

 • Hoort erbij

Duurzame sportinfrastructuur

​Nederland beschikt over een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.

​Sportaccommodaties:

 • Worden intensief en multifunctioneel gebruikt

 • Voldoen aan kwaliteitseisen gebruikers

 • Voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen

Openbare ruimte:

 • Wordt beweegvriendelijk

 

Vitale sport- en beweegaanbieders

Sportaanbieders zijn toekomstbestendig:

 • Hebben de financiën op orde

 • Werken samen met andere sportaanbieders en maatschappelijke instellingen

 • Hebben voldoende (geschoold) kader

 • Kennen diversiteit in de organisatie

 • Innoveren sportaanbod en lidmaatschapsvormen

 • Krijgen adequate ondersteuning

 

Positieve sportcultuur

Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten

 • Sportclubs bevorderen een positieve sportcultuur

 • Coaches en trainers gaan pedagogisch verantwoord te werk

 • Ouders en verzorgers zijn positieve supporters

 • Sportclubs zijn alert op en voorkomen grensoverschrijdend seksueel gedrag

 

Van jongs af aan vaardig in bewegen
 • Kinderen spelen en sporten, voldoen aan de beweegnorm en zijn motorisch vaardig

 • Ouders en verzorgers zijn zich bewust van het belang van voldoende beweging en goede voeding

 • Sportclubs hebben aandacht voor gezonde leefstijl en een gezonde sportomgeving

 • Sportclubs zijn rookvrij, beperken alcoholgebruik en hebben gezonde kantines

Topsport die inspireert

Topsportprestaties en topevenementen vormen een bron van inspiratie voor de breedtesport. Deze ambitie wordt in de loop van 2019 verder uitgewerkt.

bottom of page