top of page

Coördinator

Coördinator

Lydia van Noord van Team Sportservice is coördinator en draagt zorg voor ondersteuning bij de uitvoering van het Sportakkoord. Zij volgt daarmee de taak van de sportformateur op. Na de ondertekening zit zijn werk er op.

Sportformateur 

Sportformateur Jan Janssens hielp het Sportakkoord in de schoenen. Hij werd door de gemeente ingeschakeld om sportaanbieders, maatschappelijke instellingen en de gemeente zelf met het maken van een gezamenlijk Sportakkoord. Jan Janssens heeft ervoor gezorgd dat de verschillende partijen hun afspraken vastgelegd hebben in dit akkoord.

bottom of page