top of page
voorzitter%20bestuurd%202MB_edited.jpg

WAT IS HET SPORTAKKOORD?

Het Sportakkoord Schagen is een samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijn, zorg, bedrijfsleven en gemeente. Het doel is een samenleving die nog vitaler en gezonder is waarin meer mensen met meer plezier sporten en bewegen. Om dit te bereiken hebben de partijen afspraken gemaakt om samen nieuwe ideeën uit te voeren. Deze zijn vastgelegd in een actielijst. De actielijst is een dynamisch document en kan nog steeds aangevuld worden met nieuwe initiatieven. Vanuit het Rijk is er stimuleringsbudget beschikbaar voor de uitvoering van het Sportakkoord Schagen. 

DOE JE OOK MEE?

In november 2019 is het Sportakkoord ondertekend. Inmiddels zijn al meer dan 75 organisaties aangesloten. Het Sportakkoord heeft een open en dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat nieuwe partners van harte welkom zijn.

IK HEB EEN IDEE, EN NU?

Nieuwe ideeën kun je met behulp van dit aanvraagformulier indienen bij Wilco Kenter. Het idee heeft betrekking op een nieuw initiatief, nieuwe samenwerking of verbreding van een bestaande activiteit. Ze dienen aan te sluiten bij een of meer ambities uit het Sportakkoord.

 

Er is budget beschikbaar om initiatieven te vergemakkelijken of de realisatie te versnellen.​ Uitgangspunt is dat het actiepunt ook zonder bijdrage gerealiseerd moet kunnen worden.

bottom of page