WAT IS HET SPORTAKKOORD?

Het Sportakkoord Schagen is een samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijn, zorg, bedrijfsleven en gemeente. Doel is een samenleving die nog vitaler en gezonder is waarin meer mensen met meer plezier sporten en bewegen. Om dit te bereiken maken de partijen afspraken voor nieuwe initiatieven en versterken ze elkaar door samenwerking. Vanuit het Rijk is een beperkt stimuleringsbudget beschikbaar voor de uitvoering van het Sportakkoord Schagen. 

DOE JE OOK MEE?

In november 2019 is het eerste ambitiedocument getekend. Daarin is een lijst met acties opgenomen. Inmiddels zijn al meer dan 60 organisaties aangesloten. Het Sportakkoord heeft een open en dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat nieuwe partners van harte welkom zijn en nieuwe ambities en actiepunten toegevoegd kunnen worden.

IK HEB EEN IDEE, EN NU?

Actiepunten kun je per mail indienen bij coördinator Nanda Timmerman. Deze hebben betrekking op een nieuw initiatief, nieuwe samenwerking of verbreding van een bestaande activiteit. Ze dienen aan te sluiten bij een of meer ambities uit het Sportakkoord.

 

Er is budget beschikbaar om initiatieven te vergemakkelijken of de realisatie te versnellen.​ Uitgangspunt is dat het actiepunt ook zonder bijdrage gerealiseerd moet kunnen worden. Je kunt daarom een beroep doen op zowel financiële als organisatorische ondersteuning.

© 2020 Coördinator Schagen