SLUIT JE NU AAN BIJ HET SPORTAKKOORD 

In november 2019 is in het gemeentehuis het eerste ambitiedocument getekend. Enkele tientallen organisaties en instellingen waren daarbij en zetten hun handtekening. Inmiddels zijn al meer dan 60 organisaties aangesloten.  Aansluiten kan nog steeds. Sterker nog, het wordt van harte toegejuicht.

VAN SPORTFORMATEUR NAAR COÖRDINATOR

Om de verschillende partijen bij elkaar te brengen en te stimuleren dat afspraken worden gemaakt die in het Sportakkoord worden vastgelegd, is in mei 2019 sportformateur Jan Janssens aan de slag gegaan. Dit is een onafhankelijk sportadviseur. Zijn werk wordt sinds eind april 2020 voortgezet door de lokale coördinator Nanda Timmerman.

LOKAAL SPORTAKKOORD

De ambities zijn geformuleerd en daarna omgezet in een actielijst. In die lijst worden alle activiteiten opgesomd die worden ondernemen om de ambities te realiseren. Deze lijst is een werkdocument en kan door de deelnemende partijen worden aangevuld. 

​​

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen niet alle actiepunten gerealiseerd worden. Momenteel werken we bovendien achter de schermen verder aan deze website. 

© 2020 Coördinator Schagen