top of page

Financiële ondersteuning

Om de actiepunten uit het Sportakkoord te realiseren is soms ondersteuning gewenst of zelfs noodzakelijk. De partners in het akkoord kunnen daarom een beroep doen op zowel financiële als organisatorische ondersteuning.

Stimuleringsbudget landelijke sport

Voor sportclubs is er naast het lokale stimuleringsbudget ook nog een landelijke subsidiepot van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden.

Clubs kunnen maximaal €850 aanvragen wanneer zij een project starten om nieuwe sporters aan de club te binden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te sporten of bewegen.

Meer informatie over deze subsidieregeling en een aanvraagformulier (scrol door naar het kopje 'Stimuleringsbudget'). 

Subsidie in je eigen tak van sport

Sommige sportbonden hebben in het kader van het landelijke Sportakkoord ook nog subsidieregelingen in het leven geroepen voor sportclubs in hun eigen tak van sport. Alle sportclubs doen er dan ook goed aan om de website, nieuwsbrieven en berichten van hun eigen bond goed in de gaten de houden.

bottom of page