top of page

Praktijkvoorbeelden

Afspraken die een plek krijgen in het Sportakkoord kunnen sterk verschillen. Het zou om eenvoudige initiatieven kunnen gaan die relatief snel en eenvoudig te realiseren zijn. Maar net zo goed om complexe projecten die veel voorbereiding en een lange adem vragen. Ook de aard en inbreng van de betrokken partijen kan variëren. Het kunnen individuele initiatieven of projecten waarbij verschillende organisaties samenwerken. Ter inspiratie hier enkele video's van praktijkvoorbeelden uit diverse gemeenten en verschillende takken van sport.

bottom of page