top of page

Waarom een Sportakkoord?

Sport is leuk, goed en gezond. Toch staat sport onder druk. En daarom zouden sportaanbieders intensiever moeten samenwerken. Met elkaar en met maatschappelijke organisaties. Om dit te stimuleren, worden ze bij elkaar aan tafel gebracht. Om te kijken welke afspraken ze kunnen maken voor nieuwe initiatieven en hoe zij daarin kunnen samenwerken.

Aanleiding Sportakkoord

Het is om allerlei redenen van belang dat mensen sporten. Door sportorganisaties te versterken en sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken kunnen meer mensen met meer plezier sporten en bewegen. Daarmee wordt ook de samenleving een grote dienst bewezen. Sport brengt mensen niet alleen in beweging maar ook bij elkaar. Het draagt bij aan gezondheid en welzijn, verbindt en fungeert als leerschool voor het leven.

 

De aanleiding voor het Sportakkoord:

  • De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen.

  • Er zijn groepen mensen die nooit of heel weinig sporten.

  • Sportaccommodaties staan nogal eens leeg.

  • Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn.

  • De traditionele sportverenigingen staan onder druk door minder leden en vrijwilligers.

  • Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport.

bottom of page