Acties en uitvoering

Op deze pagina gaat alle aandacht uit naar de vertaling van de algemene ambities in concrete actiepunten. In de actielijst wordt op een rijtje gezet met welke nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking praktisch invulling wordt gegeven aan het Sportakkoord.

Actiepunten

Op grond van de ingediende en besproken ideeën is een actielijst opgesteld. De betrokken partijen gaan nu aan de slag om deze uit te voeren. Een aantal acties moet door de corona-perikelen helaas worden uitgesteld. Nieuwe actiepunten kunnen nog steeds worden ingediend. Aanhaken bij actiepunten is mogelijk. Daarvoor dien je je wel eerst als partner aan te sluiten bij het Sportakkoord.

Uitvoering

Dat actiepunten op papier zijn gezet is belangrijk, maar het komt natuurlijk vooral ook aan op de uitvoering. Daarvoor ligt het initiatief bij de verschillende partners. Wanneer de ambities zijn onderschreven en de actiepunten zijn vastgesteld, is het tijd voor de uitvoering. Heb je jouw actie tot uitvoer gebracht of ben je er nog druk mee bezig, deel dit dan met coördinator Nanda Timmerman. Middels foto's, filmpjes en je verhaal. 

​​
Stimuleringsbudget

Om de uitvoering van de actiepunten te bevorderen is ondersteuning mogelijk. Zo is er een potje geld om actiepunten sneller, makkelijker of beter te realiseren. Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget. De procedure die daarbij wordt gehanteerd is eenvoudig en is op deze pagina te vinden. 

Overige ondersteuning

Vanuit de landelijke sportorganisaties kunnen sportclubs ook een beroep doen op andere vormen van ondersteuning. Over de mogelijkheden is meer te lezen op deze pagina.

Voortgang

Van partners wordt verwacht dat zij de voortgang en successen delen, zodat de klankbordgroep op de hoogte blijft van de stand van zaken. Zo kan de klankbordgroep vragen naar de voortgang. We houden iedereen op de hoogte van de vorderingen en successen op de pagina met praktijkvoorbeelden en via onze nieuwsbrieven.​

© 2020 Coördinator Schagen