© 2020 Sportformateur Schagen

Partners

Sportaanbieders, maatschappelijke instellingen en gemeente; onder die noemers kunnen de belangrijkste partners in het lokaal sportakkoord worden gevat. Zij zijn rond de tafel gebracht door de sportformateur. Een groot aantal heeft zich in een vroeg stadium aangesloten bij het sportakkoord. Nieuwe partners zijn van harte welkom.

​Partners

Er zijn op lokaal niveau veel organisaties, instellingen maar ook bijvoorbeeld zzp-ers die activiteiten organiseren in de sfeer van sport en bewegen. Daarnaast zijn er ook veel partijen die belang hebben bij een goed sport- en beweegaanbod. Denk aan organisaties en instellingen in de sfeer van onderwijs, welzijn, zorg en wonen, maar ook aan het bedrijfsleven. Dat zijn allemaal mogelijke partners in het sportakkoord.

Het sportakkoord is inmiddels ondertekend door ongeveer zestig organisaties en instellingen. Zie de logo's hieronder.

Doe ook mee!

In februari 2020 hadden al 60 sportorganisaties en maatschappelijke instellingen aangegeven dat zij de ambities van het sportakkoord onderschrijven. Vele hiervan waren ook vertegenwoordigd toen het akkoord werd getekend. Kort daarna hebben de andere organisaties en instellingen zich aangesloten. Aansluiten kan nog steeds. Sterker nog, het wordt van harte toegejuicht.

 

Een gang naar het gemeentehuis is niet nodig. Druk op de knop hieronder, vul het aanmeldformulier in, stuur een logo op en klaar is Kees.