top of page

Ambities

In het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het lokale sportakkoord aansluit bij deze ambities, maar deze hoeven niet integraal overgenomen te worden. Omdat de uitgangssituatie verschilt van de ene tot de andere gemeente kunnen lokaal ook verschillende accenten worden gelegd.

Inclusief sporten en bewegen

Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen.

​Iedereen:

 • Kan een eigen sportkeuze maken

 • Kan met plezier meedoen

 • Voelt zich welkom

 • Hoort erbij

Duurzame sportinfrastructuur

​Nederland beschikt over een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.

​Sportaccommodaties:

 • Worden intensief en multifunctioneel gebruikt

 • Voldoen aan kwaliteitseisen gebruikers

 • Voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen

Openbare ruimte:

 • Wordt beweegvriendelijk

 

Vitale sport- en beweegaanbieders

Sportaanbieders zijn toekomstbestendig:

 • Hebben de financiën op orde

 • Werken samen met andere sportaanbieders en maatschappelijke instellingen

 • Hebben voldoende (geschoold) kader

 • Kennen diversiteit in de organisatie

 • Innoveren sportaanbod en lidmaatschapsvormen

 • Krijgen adequate ondersteuning

 

Positieve sportcultuur

Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten

 • Sportclubs bevorderen een positieve sportcultuur

 • Coaches en trainers gaan pedagogisch verantwoord te werk

 • Ouders en verzorgers zijn positieve supporters

 • Sportclubs zijn alert op en voorkomen grensoverschrijdend seksueel gedrag

 

Van jongs af aan vaardig in bewegen
 • Kinderen spelen en sporten, voldoen aan de beweegnorm en zijn motorisch vaardig

 • Ouders en verzorgers zijn zich bewust van het belang van voldoende beweging en goede voeding

 • Sportclubs hebben aandacht voor gezonde leefstijl en een gezonde sportomgeving

 • Sportclubs zijn rookvrij, beperken alcoholgebruik en hebben gezonde kantines

Topsport die inspireert

Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport. daarom wordt gestreefd naar:

 • een optimaal topsportklimaat

 • een optimale instroom, ontwikkeling en uitstroom van talentvolle sporters

 • een breed gedragen evenementenstrategie

 • meer aandacht voor meer sporten in de media

 • een programma voor onderzoek en innovatie, gericht op rendement

 • versterking van de internationale positie van Nederland in de sport

Meer informatie

Wil je meer weten over het landelijk sportakkoord, dan kun je hieronder het Nationaal Sportakkoord ook downloaden. Omdat de ambitie op het gebied van topsport pas later is uitgewerkt, is daarover een apart deelakkoord gesloten. je kunt ook een kijkje nemen op deze website van het Kenniscentrum Sport.

bottom of page