Nieuwe ideeën

Heb jij goede ideeën die een plek verdienen in het lokale Sportakkoord? Ideeën die aansluiten bij de ambities uit het Nationaal Sportakkoord en in Schagen kunnen worden opgepakt? Die de lokale sport sterker maken of de maatschappelijke kracht van sport nog beter benutten? Dien jouw idee dan in en het wordt geplaatst in de actielijst. Indienen kan op elk moment.

Hoe concreter hoe beter

Jouw ideeën kunnen voor nieuwe initiatieven of vormen van samenwerking zijn. Maar ook ideeën om bestaande activiteiten te verbeteren of organisaties toekomstbestendiger te maken. Relatief snel en eenvoudig te realiseren of wat ingewikkelder. Het kan allemaal. Maar: hoe concreter hoe beter. En het is wel de bedoeling dat jouw eigen organisatie (mede)verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering. Het Sportakkoord moet geen verlanglijst worden, wel een actielijst!

Je kunt je idee(ën) indienen via dit formulier:

Veel dank voor de inzending van jouw idee(ën).