top of page

Nieuwe ideeën

Heb jij goede ideeën die een plek verdienen in het lokale sportakkoord? Ideeën die aansluiten bij de ambities uit het Nationaal Sportakkoord en in Schagen kunnen worden opgepakt? Die de lokale sport sterker maken en/of de maatschappelijke kracht van  sport nog beter benutten? Deel ze dan met de sportformateur.

Hoe concreter hoe beter

 

Het kunnen ideeën zijn voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking, maar ook ideeën om bestaande activiteiten te verbeteren of organisaties toekomstbestendiger te maken. Relatief snel en eenvoudig te realiseren, of wat ingewikkelder. Het kan allemaal. Maar, hoe concreter hoe beter. En het is wel de bedoeling dat jouw eigen organisatie (mede) verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering. Het sportakkoord moet geen verlanglijst worden maar een actielijst!

je kunt je idee(ën) indienen via dit formulier:

Veel dank voor de inzending van jouw idee(ën).

bottom of page