top of page

Stimuleringsbudget

Medio december zal op deze pagina de aanvraagprocedure voor bijdragen uit het lokale stimuleringsbudget worden toegelicht. Ook de criteria die worden gehanteerd bij de verdeling van het geld zullen dan worden beschreven.

Stimuleringsbudget Schagen

Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het sportakkoord beschikbaar is. Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden.

 

Het uitgangspunt is dat de actiepunten eigenlijk ook zonder extra bijdrage gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen, of zaken beter aan te pakken.

De organisaties kunnen via de sportformateur een bijdrage uit het stimuleringsbudget aanvragen in de orde van enkele honderden tot enkele duizenden euro's. De sportformateur beoordeelt de aanvragen en verdeelt het budget, dat door de gemeente wordt uitgekeerd. Dat doet hij in samenspraak met een klankbordcommissie waarin gemeente en sport zijn vertegenwoordigd.

 

De aanvraagprocedure zal eenvoudig zijn. Deze zal samen met de criteria die worden gehanteerd bij de behandeling van aanvragen medio december op deze pagina worden gepubliceerd. Vanaf dat moment zal het ook mogelijk zijn om aanvragen in te dienen voor actiepunten die in 2020 worden opgepakt.

bottom of page