top of page

Wie doen mee?

Sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en instellingen, bedrijfsleven en gemeente; onder die noemers kunnen de belangrijkste partners in het lokaal sportakkoord worden gevat. Zij worden rond de tafel gebracht door de sportformateur.

​Partners

Er zijn op lokaal niveau veel organisaties, instellingen maar ook bijvoorbeeld zzp-ers die activiteiten organiseren in de sfeer van sport en bewegen. Daarnaast zijn er ook veel partijen die belang hebben bij een goed sport- en beweegaanbod. Denk aan organisaties en instellingen in de sfeer van onderwijs, welzijn, zorg en wonen, maar ook aan het bedrijfsleven. Dat zijn allemaal potentiële partners in het sportakkoord. Wie in Schagen precies mee gaan doen is nu nog niet te zeggen. Alle partners zullen vanzelfsprekend op deze website vermeld worden.

​Sportformateur

​Om de verschillende partijen bij elkaar te brengen en te stimuleren dat afspraken worden gemaakt die in het sportakkoord worden vastgelegd, is een sportformateur aan de slag. Dat is een sportadviseur die onafhankelijk van de betrokken partijen kan opereren.

De sportformateur zorgt voor procesbegeleiding, legt verbindingen tussen de partijen, inspireert en stuurt op resultaat. In alle gemeenten waar aan een sportakkoord wordt gewerkt is een sportformateur actief. In Schagen is dat Jan Janssens.

Jan Janssens 3537.jpg

Jan Janssens

Lees meer over Jan op:
www.chionis.nl

bottom of page