top of page

Werkconferentie

Op donderdagavond 17 oktober werd in de Spartahal een werkconferentie gehouden. Toen werd het Sportakkoord Schagen verder uitgewerkt. Nadat eerder ideeën waren verzameld was het nu tijd om na te gaan welke hiervan konden worden vertaald in concrete actiepunten.

Van ideeën

In vier ronden waren veertien verschillende sessies geprogrammeerd. In elke sessie kwamen verschillende van de eerder ingediende ideeën aan bod. De afzenders van die ideeën kregen gelegenheid om deze kort toe te lichten: Waar gaat het precies om? Hoe kan het idee worden gerealiseerd? Wat is nodig om dat voor elkaar te krijgen? Wie kan daaraan bijdragen? De andere aanwezigen konden vragen stellen én aangeven of zij belangstelling hebben om mee te doen. Zo werd gepeild of er draagvlak was voor het idee én een reële kans op succes, Als dat zo was kon het een actiepunt worden en plek krijgen in het sportakkoord.

Naar actiepunten

Er is van de werkconferentie niet echt een verslag gemaakt. De resultaten zijn terug te vinden in het conceptakkoord. Het programma van de werkconferentie kan nog wel worden geraadpleegd.

bottom of page