top of page

Werkconferentie

Op donderdagavond 1 oktober wordt een grote werkconferentie gehouden. Dan wordt het Sportakkoord voor Schagen verder uitgewerkt. Eerder werden ideeën verzameld. Nu is het tijd om na te gaan welke hiervan kunnen worden vertaald in concrete actiepunten.

Donderdag 17 oktober
19.00- 21.30 uur
Spartahal + Sportservice Schagen
Zuiderweg 2A, 1741 NA Schagen

Sessies en actiepunten

Er zijn veertien verschillende sessies geprogrammeerd. In elke sessie komen verschillende van de eerder ingediende ideeën aan bod. De afzenders van die ideeën krijgen gelegenheid om deze kort toe te lichten: Waar gaat het precies om? Hoe kan het idee worden gerealiseerd? Wat is nodig om dat voor elkaar te krijgen? Wie kan daaraan bijdragen? De andere aanwezigen kunnen vragen stellen én aangeven of zij belangstelling hebben om mee te doen. Is er draagvlak voor het idee én een reële kans op succes, dan wordt het een actiepunt en krijgt het een plek in het sportakkoord.

Overzicht sessies

Elke sessie heeft een ander thema. Een overzicht van de sessies met een korte beschrijving van de thema's  en aandachtspunten is hier te vinden en te downloaden.

 

20 - 50 minuten

In vier rondes van elk drie of vier sessies wordt het programma afgewerkt. Omdat niet voor elk thema evenveel ideeën zijn ingediend varieert de duur van de sessies. Deze loopt uiteen van 20 tot 50 minuten. Er is geen plenaire start of afronding. Wel kan er na afloop nog worden nagepraat.

Aandacht verdelen

Aangezien er tijdens de werkconferentie steeds verschillende sessies tegelijk plaats vinden, is het onmogelijk om deze allemaal bij te wonen. Deelnemers kunnen zelf kiezen bij welke sessies zij aanwezig willen zijn. Organisaties die met meer mensen aanwezig zijn, kunnen de aandacht verdelen en meer sessies bijwonen.

Blokkenschema

Gebruik van het blokkenschema van de werkconferentie is handig bij het uitstippelen van de route in het programma. Het fungeert als een 'spoorboekje' dat in één oogopslag overzicht geeft van alle sessies en de tijdstippen waarop deze worden gehouden. Het blokkenschema is hier te raadplegen en te downloaden.

Aanmelding

Aanmelding voor de werkconferentie is gewenst. Klik op de knop hieronder om aan te melden.

bottom of page